Los 100 verbos más usados en armenio

El armenio es un idioma hablado por más de siete millones de habitantes en todo el mundo. Es la lengua oficial de Armenia, país situado al este de Europa, y tiene su propio alfabeto. También está dividido en dos grandes grupos dialectales: el armenio oriental y el armenio occidental. En este curso estudiaremos el armenio oriental porque es el idioma oficial de Armenia. Adéntrate en una de las lenguas más desconocidas y fascinantes del este de Europa.

A continuación exponemos los 100 verbos que más se utilizan en armenio. Esta lista de verbos es un buen comienzo para empezar a adquirir un vocabulario básico que vas a necesitar en tu día a día, tanto si trabajas en el extranjero como si tratas con clientes internacionales. Esperamos que esta lista te sirva de ayuda:

LOS 100 VERBOS DEL ARMENIO
(100 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՅ)

1. այցելել (aycʿelel) (visitar) 51. հաղթել (hałtʿel) (ganar)
2. անել (anel) (hacer) 52. համբուրել (hamburel) (besar)
3. աշխատել (ašxatel) (trabajar) 53. հաշվել (hašvel) (contar)
4. ապրել (aprel) (vivir) 54. հասկանալ (haskanal) (entender)
5. առնել (aṙnel) (coger) 55. հասնել (hasnel) (llegar)
6. ասել (asel) (decir) 56. հավանել (havanel) (gustar)
7. ատել (atel) (odiar) 57. հավատալ (havatal) (creer)
8. արգելել (argelel) (prohibir) 58. հարցնել (harcʿnel) (preguntar)
9. արթնանալ (artʿnanal) (despertarse) 59. հետեւել (hetewel) (seguir)
10. արժենալ (arženal) (valer) 60. հրավիրել (hravirel) (invitar)
11. բանալ (banal) (abrir) 61. հուսալ (husal) (esperar)
12. բերել (berel) (traer) 62. ճանապարհորդել (čanaparhordel) (viajar)
13. գալ (gal) (venir) 63. մաքրել (makʿrel) (limpiar)
14. գիտենալ (gitenal) (saber) 64. մեկնել (meknel) (partir)
15. գնալ (gnal) (ir) 65. մեծանալ (mecanal) (crecer)
16. գնել (gnel) (comprar) 66. մեռնել (meṙnel) (morir)
17. գրել (grel) (escribir) 67. մոռանալ (moṙanal) (olvidar)
18. դառնալ (daṙnal) (llegar a ser) 68. մտածել (mtacel) (pensar)
19. դնել (dnel) (poner) 69. նայել (nayel) (mirar)
20. երգել (ergel) (cantar) 70. ներկել (nerkel) (pintar)
21. զանգել (zangel) (llamar) 71. նստել (nstel) (sentarse)
22. զգալ (zgal) (sentir) 72. որոշել (orošel) (decidir)
23. ընդունել (əndunel) (aceptar) 73. պարել (parel) (bailar)
24. ընկնել (ənknel) (caer) 74. պատասխանել (patasxanel) (responder)
25. ընտրել (əntrel) (elegir) 75. սիրել (sirel) (amar)
26. թարգմանել (tʿargmanel) (traducir) 76. սկսել (sksel) (empezar)
27. թռչել (tʿṙčʿel) (volar) 77. սովորել (sovorel) (aprender)
28. թույլատրել (tʿuylatrel) (permitir) 78. սովորեցնել (sovorecʿnel) (enseñar)
29. ժպտալ (žptal) (sonreír) 79. սպասել (spasel) (esperar)
30. լալ (lal) (llorar) 80. ստանալ (stanal) (recibir)
31. լինել (linel) (ser, estar) 81. վազել (vazel) (correr)
32. լողալ (lołal) (nadar) 82. վախենալ (vaxenal) (temer)
33. լսել (lsel) (oír) 83. վառել (vaṙel) (quemar)
34. լվանալ (lvanal) (lavar) 84. վերադառնալ (veradaṙnal) (volver)
35. խաղալ (xałal) (jugar) 85. վերջացնել (verǰacʿnel) (terminar)
36. խմել (xmel) (beber) 86. վճարել (včarel) (pagar)
37. խնդրել (xndrel) (pedir) 87. տալ (tal) (dar)
38. խոսել (xosel) (hablar) 88. տեսնել (tesnel) (ver)
39. ծախել (caxel) (vender) 89. ցանկանալ (cʿankanal) (desear)
40. ծիծաղել (cicałel) (reír) 90. ուզել (uzel) (querer)
41. ծխել (cxel) (fumar) 91. ուղարկել (ułarkel) (enviar)
42. ծնվել (cnvel) (nacer) 92. ունենալ (unenal) (tener)
43. կանգնել (kangnel) (parar) 93. ուտել (utel) (comer)
44. կարդալ (kardal) (leer) 94. փակել (pʿakel) (cerrar)
45. կոտրել (kotrel) (romper) 95. փնտրել (pʿntrel) (buscar)
46. կորցնել (korcʿnel) (perder) 96. փորձել (pʿorjel) (intentar)
47. կտրել (ktrel) (cortar) 97. քայլել (kʿaylel) (andar)
48. կրել (krel) (llevar) 98. քնել (kʿnel) (dormir)
49. կրկնել (krknel) (repetir) 99. օգնել (ōgnel) (ayudar)
50. հազալ (hazal) (toser) 100. օգտագործել (ōgtagorcel) (usar)

¿Quieres tener todos estos verbos conjugados en un cómodo libro electrónico? Con el libro Verbos armenios: 100 verbos conjugados de Editorial Karibdis tendrás esta lista de los cien verbos esenciales de la lengua armenia conjugados en todos sus tiempos. Además, en la introducción se explica con sencillez y claridad la formación de todos los tiempos verbales del armenio. Este libro es indispensable tanto para los estudiantes que comienzan a aprender armenio (como material suplementario de apoyo a clases o libros de ejercicios) como para aquellos que necesitan una guía esencial centrada en los principales puntos del verbo armenio para repasar los conceptos básicos. Sin lugar a dudas, este libro electrónico te servirá para aprender nuevo vocabulario y dominar todos los verbos habituales del armenio.

Libros relacionados

WordPress Image Gallery Plugin


Deja un comentario